Bewegen, we doen het allemaal en we doen het dagelijks. We bewegen onze nek, rug en ledematen. Maar ook onze longen, onze bloed- en lymfevaten en zelfs onze organen bewegen. Bewegen is leven en het is de gewoonste zaak van de wereld. Totdat er iets mis is en we problemen hebben met bepaalde bewegingen of houdingen, waardoor we sommige bewegingen niet meer kunnen uitvoeren of pijn hebben bij het bewegen. In die gevallen is er de fysiotherapeut. Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van alle klachten van het houdings- en bewegingsapparaat en ook in het behandelen van ademhalingsklachten en klachten aan het circulatieapparaat.

Onderstaand een overzicht van onze diensten:

De arbeidsfysiotherapeut is in staat de factoren in kaart brengen die bij cliënten een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van werkgerelateerde klachten. De arbeidsfysiotherapeut kan deze factoren analyseren, benoemen en een inschatting maken van de invloed van deze factoren op het klachtenpatroon.
Met deze kennis is de arbeidsfysiotherapeut in staat de cliënt optimaal te begeleiden en te behandelen.

In de werksfeer zijn o.a. fysieke problemen die leiden tot verzuim, het product arbeidsreïntegratie houdt zich hiermee bezig om door middel van adviezen, trainingen en leefstijlaanpassingen het verzuim te reduceren.
De werkgever is de opdrachtgever en fysiotherapie Konings de uitvoerder.

Schermafbeelding 2016-04-21 om 17.19.30

Exercise Counseling is een vorm van begeleiding (health counseling), waarbij een counselor (arts, verpleegkundige, fysiotherapeut, etc.) een persoon of groep door een serie gestructureerde gesprekken ondersteunt meer te gaan bewegen. De nadruk ligt op het motiveren van de personen of groepen om hun gedrag te veranderen, daar zelf actief bij betrokken te zijn en daarvoor zelf de verantwoordelijkheid te dragen. Bij Exercise Counseling ligt in de gesprekstechniek de nadruk op duurzame gedragsverandering, waarbij deelnemers geleerd wordt om met terugval om te gaan.

In ons sport- en bewegingscentrum kunt u verantwoord en op een leuke manier bewegen. Onze kracht schuilt in het feit dat erkende gespecialiseerde fysiotherapeuten uw training verzorgen. Zo kunt u doeltreffend samen met ons werken aan uw sportieve prestaties. Ongeacht uw leeftijd, niveau of doel werkt u aan uw gezondheid!
Inactiviteit is een groot gezondheidsprobleem in Nederland.

Graded activity is het stapsgewijs opvoeren van activiteiten in tijd, aantal of zwaarte. Mensen met chronische pijn, zoals ook bij bv. K.A.N.S. (Klachten aan Armen, Nek en/of Schouder) kunnen door bewegingsangst in een negatieve cirkel komen. Als je ervaart dat bewegen pijn doet ga je uit angst voor de pijn minder bewegen. Omdat je niet beweegt ontstaat het zogenaamde disuse-syndroom. Je conditie neemt nog meer af en de pijn beheerst je denken en doen. Aan de hand van een voor jou opgesteld oefenschema ga je steeds een stapje (graded) verder. Je wordt begeleid door een therapeut die werkt volgens regels uit de gedragstherapie.

Je spreekt van etalagebenen wanneer tijdens het lopen pijn in de benen optreedt en deze pijn weer weg gaat als je even blijft staan (alsof je blijft staan om in een etalage te kijken). Na onderzoek bij de vaatchirurg wordt u indien nodig verwezen voor looptraining. Om hier goed adequaat mee om te gaan is het van belang dat u hierin begeleiding krijgt. Het is belangrijk om te leren door de pijn heen te lopen. We doen dit op een loopband. Daarnaast kijken we of er risicofactoren zijn zoals roken en of er lichamelijke beperkingen zijn waardoor het lopen belemmerd wordt. Het uiteindelijke doel is om de pijnvrije loopafstand te vergroten. Wij zijn aangesloten bij Claudicationet.

Bij instabiliteit worden de klachten veroorzaakt doordat de spieren die gelegen zijn op en rondom de gewrichten waar de pijn ervaren wordt niet in staat zijn voldoende sturing aan het gewricht te geven.
De spieren zijn te zwak of komen te laat in actie waardoor gewrichten overbelast raken en pijnlijk worden.
Voorbeelden:
– Een schouder die regelmatig uit de kom schiet.
– Bekkeninstabiliteit na een bevalling.

Binnen de fysiotherapie bestaan verschillende specialisaties, waarvan kaakfysiotherapie er één van is.

Klachten van de kaak of van het aangezicht kunnen soms teruggebracht worden tot een functiestoring van die regio en de kaakfysiotherapeut behandelt deze klachten.

Medische Trainingstherapie (MTT) is een oefenmethode waarbij veel activiteit van de patiënt wordt gevraagd.
Het is een methode die in de jaren zestig door een Noorse manueel therapeut, Oddvar Holten, ontwikkeld werd.

Zijn overweging was dat  na behandelingen met of zonder manipulaties er vaak herhalingen van klachten ontstonden.
Deze herhalingen zouden mogelijk in aantal verlaagd kunnen worden door actieve oefeningen te combineren met manuele technieken.
De inspanningsleer wordt gebruikt als leidraad om de tijdsduur van herstel in te schatten.
De dosering wordt bepaald door de gemaakte therapeutische keuzes en worden vertaald in een trainingsprogramma.

Het programma is niet individueel want een oefensituatie zoals beschreven kan met meerdere patiënten tegelijk geschieden.

De behandeling met manuele therapie geeft een meer specifieke analyse van een klacht van het bewegingsapparaat en de daadwerkelijke behandeling kan bestaan uit het manipuleren (“kraken”) van een blokkerend gewricht.

Schermafbeelding 2016-04-22 om 12.00.13

Lymfvaten zorgen voor afvoer van lymfevocht via de lymfknopen.
Het kan zijn dat na verwijdering van één van deze lymfknopen de afvoer wordt geblokkeerd. Ook kan het zijn dat de vaten niet krachtig genoeg zijn om het vocht af te voeren.

Middels manuele lymfedrainage (een gespecialiseerde massagetechniek) wordt de afvoer van lymfevocht extra gestimuleerd. Vaak wordt dit gecombineerd met oefentherapie zodat het lichaam ook actief meehelpt.

Veel mensen lijden aan opgezette, dikke en vermoeide benen of armen als gevolg van spataderen, trombose, een zwangerschap of hart- en vaatproblemen.
Ook na een operatie, bestraling, infectie of ongeval kunnen deze klachten optreden. Dit leidt in veel gevallen tot veneus of lymfatisch oedeem: een abnormale ophoping van vocht in de ledematen. De fysiotherapeut kan de klachten behandelen met therapeutisch elastische kousen.

Fysiotherapie Konings is nu aangesloten bij Physitrack, een thuisoefenprogramma.

Onderzoek toont aan dat thuisoefenprogramma’s zoals Physitrack patiënten helpt trouwer hun oefeningen te doen waardoor behandeluitkomsten verbeteren.
Physitrack stelt patiënten in staat na elke oefening direct terugkoppeling te geven aan hun zorgverleners.

Patiënten kunnen hun oefeningen doen via hun smartphone, tablet of computer. Waar en wanneer dan ook.

Klik hier voor meer informatie

Taping is een veel gebruikte methode in de sport en de therapie. Het doel is om delen van het bewegingsapparaat die geblesseerd en instabiel geworden zijn weer stabiel te maken.

De gedachte dat Taping daadwerkelijk bijvoorbeeld gewrichten kan beschermen is onterecht.
Wat wel kan, met name met Medical Taping, is het prikkelen van de huid door beweging en de tape waardoor het lichaam alerter wordt in zijn spieractie en daarmee stabilisatie borgt.

Het Mulligan concept is een mobilisatietechniek voor gewrichten.

Toepassing van het Mulligan concept geeft vaak spectaculaire verbeteringen bij pijnlijke bewegingsbeperkingen die al wat langer aanwezig zijn.

De blessures bij sporters zijn vaak heel verschillend van andere klachten, de sportfysiotherapeut is in staat ook die klachten goed te duiden en hij kan zo een doeltreffend onderzoek en bijbehorende behandeling verrichten door zijn meerkennis van de sportspecifieke problemen.