De synergie van SportFit en fysiotherapie

De bewegingsprogramma’s zijn niet alleen gericht op gezonde deelnemers maar ook op mensen met lichamelijke klachten, minder validen en chronisch zieken. Als u in behandeling bent bij een fysiotherapeut kunt u SportFit zien als een verlengstuk van uw fysiotherapie.Voor mensen met een beperkte belastbaarheid kunnen wij individuele programma’s samenstellen om die beperkte belastbaarheid te vergroten. Als u veilig en verantwoord wil sporten of om gezondheidsredenen niet met reguliere sportactiviteiten kunt meedoen is SportFit iets voor u! Bij Sport en bewegingscentrum SportFit traint u op vaste uren onder begeleiding van een vaste fysiotherapeut. De groepen zijn klein en gezellig mede doordat mensen van alle leeftijden met elkaar trainen en door de gezamenlijke warming-up.

Intake en fitheidstest

Trainingsprogramma

Voordat u met SportFit begint, heeft u een intakegesprek met uw SportFit-begeleider. Deze bespreekt met u waarom u gekozen hebt voor deze vorm van training en wat u ermee wil bereiken. De consultant beoordeelt eventuele lichamelijke klachten of blessures en neemt de fitheidstest af. Voor fitness en Indoor-Cycling is het noodzakelijk dat u en wij inzicht hebben in uw conditie. De resultaten van deze test worden verwerkt in een trainingsadvies, wat met u wordt besproken. Op basis van deze informatie, stellen wij samen met u een trainingsschema op. Iedere SportFitter heeft zijn eigen kaart waarop zijn persoonlijke oefeningen staan. Deze oefeningen kunnen te allen tijde aangepast worden. De oefeningen doet u al dan niet met behulp van apparaten, altijd onder begeleiding van uw SportFit-begeleider. Die houdt in de gaten of u uw oefeningen goed uitvoert en geeft u aanwijzingen.

Op basis van uw fitheidsniveau bepaalt u gezamenlijk uw trainingsprogramma. Dit individuele trainingsprogramma bestaat uit afwisselende oefeningen toegespitst op uw wensen. Indien u aan cardio-toestellen (bijv. roeien, steppen of hardlopen) traint draagt u altijd een hartslagmeter. In de toestellenzaal zijn aan de hand van een fotoreportage alle oefeningen in beeld gebracht. Dankzij de medische trainingstoestellen kunt u veel variatie in uw oefeningen brengen. De fitheidstest wordt regelmatig herhaald om uw vorderingen te registreren.

Sport- & bewegingscentrum SportFit is aangesloten bij:

VERANTWOORD SPORTEN DOE JE SAMEN MET SPORTFIT!

Interesse? Bel. 0164-23 32 00, of stuur een emailtje naar info@sportfitboz.nl of loop eens binnen.