De informatie die u op deze website vindt, heeft Fysiotherapie Konings met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Fysiotherapie Konings kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheid als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Fysiotherapie Konings niet instaan.

Fysiotherapie Konings verstrekt op deze website alleen informatie over haar eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen.

De website bevat soms verwijzingen naar andere websites, die niet door Fysiotherapie Konings worden onderhouden. Hoewel Fysiotherapie Konings uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.

U kunt er van op aan dat Fysiotherapie Konings alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. Fysiotherapie Konings kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Achtergrond met NVMTlogo